Zalo Info

 

Pass på:

 • Zalo irriterer huden
 • Skaper alvorlig øyeirritasjon
 • Oppbevares utilgjengelig for barn

 

Ved uhell:

 • Ved kontakt med øyne må de skylles i flere minutter.
 • Ved hud irritasjon bør lege kontaktes

 

Bruksområder:

 • Fettfjerning på tekstil
 • Oppvask
 • Bilvask
 • Vindu
 • Speil

 

Dosering:

 • 2,5 ml pr. 5 liter vann

 

Innhold:

 • 15-30 Anioniske overflateaktive stoffer
 • 5-15% Ikke-ioniske overflateaktive stoffer
 • 3-5 % parfyme
 • Methylisothiazlinone (les om MI allergi)
 • Laurylamine
 • Dipropylene diamine
 • Benzisothiazolinone

 

Oppbevaring:

 • Unngå sollys

 

Produsent:

 • Lilleborg (tlf: 800 33 444)