pris på renhold

Vask og stell av mopper

 

Første bud for å kunne utføre et forsvarlig renhold, er å alltid vaske med rene kluter og mopper. Men hvordan kan man på best mulig måte vaske og stelle moppene?

 

Vask av mopper
Dersom man vasker mopper i en vanlig vaskemaskin, bør man først riste og skylle moppene. Har man derimot en moppvaskemaskin trenger man verken å skylle eller riste moppene før vask. En moppvaskemaskin vasker nemlig skitt og lo av moppene for å så skylle dette ut av maskinen.

Dersom man ikke har tilgang på verken en moppemaskin eller en vanlig vaskemaskin kan man legge moppene i håndvarmt vann tilsatt et vaskemiddel. Deretter må man skylle de for hånd.

 

Vaskemiddel
Man bør alltid følge de anvisningene som produsenten av moppene har satt opp. Dersom man vasker moppene galt har man ingenting å stille opp med dersom grunnen er feil ved vask, om man ønsker å klage på kvaliteten på moppene.

Vanligvis velger man vaskemiddel ut i fra hvilke tekstiler man skal vaske. Dersom moppene inneholder ulike tekstilkvaliteter, må man finne et vaskemiddel som vaske de rene, uten å skade fibrene.

Her er en liten huskeliste over hva som er greit å vurdere når man skal velge vaskemiddel:

  • Enkelte blandingsmopper kan tape vekt og slitestyrke dersom man vasker de med vaskemidler som gir et mer basisk vaskevann enn pH 10,5
  • Mopper av mikrofiber tar skade av vaskemidler som inneholder klor.
  • Moppene blir fortere slitt dersom man vasker dem med et blekende vaskemiddel, men de blir fortere grå dersom man ikke bruker et blekende vaskemiddel.
  • Dersom man overdoserer med vaskemiddel, altså bruker med enn nødvendig, slites moppene unødvendig mye. Moppene inneholder jo som regel tensider fra renholdsmidlene vi har brukt og det er derfor ikke nødvendig å dosere en full dose.

Les mer om vaskemidler her 

 

Temperatur
Hva vi bruker moppene til og hvilke kvaliteter moppene har, bestemmer hvilken temperatur de bør vaskes på.

De aller fleste bakterier og sopper dør dersom de utsettes for en temperatur over 52 grader. Den vanligste temperaturen å vaske mopper på er derfor 60 grader, men det finnes noen unntak:

  • Dersom moppene ikke tåler vask på høye temperaturer, kan man heller ikke vaske de på 60 grader. Dette gjelder blant annet mopper av akryl. Slike mopper må vaskes på under 40 grader.
  • Mopper som skal brukes i helseinstitusjoner må ofte varmedesinfiseres etter bruk. Enkelte bakterier i helseinstutisjoner tåler nemlig 72 grader. For å være sikre på at temperaturen inne i moppene kommer over 72 grader må temperaturen på vaskevannet være over 82 grader i minst 10 minutter.

 

Skylle
Dersom man selv kan bestemme antall skylleomganger på maskinen kan man spare tid og penger ved å programmere antall skylleomganger til 2 eller 3.

Når det gjelder skyllemidler er det som oftest ikke nødvendig å bruke dette ved vask av mopper. Man kan likevel tilsette litt skyllemiddel for å oppnå bedre gli på mopper som ellers glir trått mot gulvet.

Mopper som skal bli statisk elektriske ved bruk skal ikke vaskes med skyllemiddel. Det ødelegger nemlig effekten av moppene. Man skal blant annet ikke bruke skyllemiddel på mikrofiber.  

 

Tørketrommel
På større arbeidsplasser er det vanlig å bruke tørketrommel på klutene etter vask. Ikke bruk varme på tørketrommelen. Vanlig tid i tørketrommelen er 3-5 minutter.

Grunnen til at det å tørke moppene i en tørketrommel kan være en god idé er at det får ut lo og hår som har festet seg til moppene. En tørketrommel rister også opp garnet i garnmoppene slik at de blir bedre i bruk.

I tillegg til garnmopper kan også syntetiske mopper tørkes i tørketrommel. Mopper i akryl og mikrofiber skal ikke tørkes på over 40 grader. Ta ut moppene før de er helt tørre. Tørker man moppene ved for høy temperatur eller overtørker de kan nemlig fibrene ta skade, noe som reduserer levetiden på moppen.

 

Oppbevaring av mopper
Tørre mopper oppbevares tørt og luftig.

 

Bruk av mopper
Bruk moppene tilpasset den bruken og metoden de er ment for.

Brukte, fuktige og våte mopper kan samles i en bøtte under arbeidet. Rene mopper kan oppbevares i en pose. Engangsmopper kastes etter bruk.

 

Les også:

 

Kilde: Else Liv Hagesæther og Kjell Bård Danielsen (2003), Renhold – Metoder, utstyr, maskiner, Oslo: Yrkeslitteratur as

Mikrofiberklut

Vedlikehold av renholdsutstyr

 

I denne artikkelen skal vi ta for oss hvordan man på best mulig måte kan vedlikeholde renholdsutstyr som kluter, mopper, pumpekanner, doseringsflasker og dynkeflasker. Vi skal også ta for oss hvordan rengjøringsmidler bør lagres og hvordan man bør fargemerke utstyret.

 

Vedlikehold av kluter og mopper

Sortering
Kluter og mopper må vaskes hver for seg og sorteres etter tekstiltypen. Mikrofiber bør kun vaskes sammen med mikrofiber. Syntetiske fibrer skal ikke vaskes sammen med bomullsfiber. De løse bomulsfibrene vil nemlig feste seg til de syntetiske fibrene dermed avsetter bommulsfibrene seg på renholdsflaten når vi vasker.

 

Vasking
Kluter og mopper vaskes med sentrifugeprogram i vaskemaskinen etter bruk. Man må avpasse temperaturen etter tekstilkvaliteten i klutene/moppene. Det mest vanlige er å vaske på 60 grader, slik at de aller fleste bakteriene blir drept. Sykdomsfremkallende bakterier tåler opptil 52 grader.

Det finnes unntak, altså mopper eller kluter som ikke tåler 60 grader. Les derfor alltid på vaskelappen før du setter i gang med vaskingen. Husk også å bruke vaskemidler som passer til tekstiltypen.

 

Vask og varmedesinfeksjon
Skal man vaske i lokaler med svært høyt krav til hygiene, for eksempel i helseinstitusjoner, må utstyret vaskes og varmedesinfiseres på minst 85 grader i 10 minutter.

Når man desinfiserer med varme er det ikke nødvendig med kjemisk desinfeksjon i tillegg.

 

Kjemisk desinfeksjon før vask
Infiserte kluter og mopper kan desinfiseres med et godkjent desinfeksjonsmiddel før vask i vaskemaskinen. Klorin er et vanlig middel til dette forbeholdet. Det er for eksempel vanlig å bruke kloramin 5% i helseinstitusjoner, noe som fjerner det meste av virus og bakterier.

Klutene og moppene legges altså i bløt sammen med den desinfiserende væsken før de vaskes i varmt vann og tekstilvaskemiddel. Husk å følge bruksanvisningen.

 

Oppbevaring
Skitne kluter og mopper bør oppbevares kaldt, under 4 grader. Kluter som er vasket og tørkes må oppbevares på en ren plass, slik at de ikke blir skitne igjen.

 

 

Vedlikehold av pumpekanner

Pumpekanner som skal tømmes eller etterfylles bør settes opp ned og tappes tomt for trykk. Kannen blir da enklere å åpne. Husk å blåse slange, ventil og dyse tomme for rengjøringsvann.

For å forlenge både levetiden og effekten av en pumpekanne, er det flere ting man kan gjøre. For eksempel bør man alltid ta ut trykket når pumpekannen ikke skal brukes mer samme dag. Sjekk regelmessig om små partikler har satt seg fast i dysen. Om dette skjer, må dysen renses. Rensing foregår ved at man tar litt olje på pumpestangen, smører den og skifter pakning. Dette bør gjøres regelmessig selv om det ikke vises at behovet er der.

Skal man bruke pumpekanne på steder med spesielt strenge krav til hygiene må kannen tømmes, skylles med varmt vann og lufttørkes til neste dag. Dermed har ikke bakterier mulighet til å formere seg i løpet av natten. Desinfisering 1-2 ganger i uken er også nødvendig.

Pumpekanner som kun brukes til “vanlig” renhold skal tømmes og skylles i varmt vann 1-2 ganger i uken. Kannene lufttørkes deretter fram til neste dag. Husk derfor å la kannene stå åpne.

 

 

Vedlikehold av doseringsflasker og dynkeflasker

Doseringsflasker må merkes såpass tydelig at vi er sikker på hva de inneholder. Før man etterfyller dem når de blir tomme må man skylle flasken under rennende varmt vann.

Dynkeflasker skal tømmes når de er ferdige med dagen. Deretter skal de skylles med rennende varmt vann og lufttørke til neste dag. Vekst av bakterier blir dermed ikke et problem.

 

 

Lagring av rengjøringsmidler

Rengjøringsmidler skal alltid oppbevares i en beholder som er lukket og tett. Bruker man doseringpumpe eller lignende skal disse varmedesinfiseres før flytting fra en beholder til en annen. Skadelige/giftige rengjøringsmidler skal oppbevares i låsbare skap eller rom. Alle typer rengjøringsmidler skal oppbevares mørkt, ganske kjølig, men likevel frostfritt.

 

 

Fargemerking av utstyr

Ved å bruke farger er det lettere å ha system på hva som er rent, skittent eller smittsomt.

  • Blå betyr rent. Blå bøtter blir derfor brukt til å frakte rent utstyr.
  • Rød betyr skittent. Rød bøtte blir derfor brukt for å ha skitne kluter og mopper i.
  • Gul betyr smitte. Gule kluter bør derfor brukes i smitterom og deretter kastes i en gul pose.
  • Hvitt betyr egentlig ingenting. Likevel brukes ofte hvite kluter i pauserom, på kjøkkenbenker og lignende. Dette er for å forsikre oss og andre at klutene ikke har blitt brukt andre steder tidligere. Hvite kluter viser lett at de er skitne.

 

 

 

Kilde: Else Liv Hagesæter (2003), Renhold Mikrobiologi, Oslo: Yrkeslitteratur as