tre i en hånd

Betydningen av diverse miljøfaktorer

 

For å kunne forstå hva de forskjellige miljøfaktorene betyr, har vi listet opp de viktigste som går under betydningen inneklima.

 

Termiske miljøfaktorer:

 • (termisk = varme)
 • temperatur
 • luftbevegelse/trekk
 • luftfuktighet
 • strålingsvarme/kulde

 

Akustiske miljøfaktorer:

 • (akustisk = lyd)
 • lyd/støy
 • lydoppfatning

 

Atmosfæriske miljøfaktorer:

 • (atmosfærisk = luft)
 • luftkvalitet
 • støv/lukt
 • røyk, partikler, gasser
 • statisk elektrisitet

 

Aktiniske miljøfaktorer:

 • (aktinisk = lyskjemisk)
 • lys/belysning
 • radioaktiv stråling (radon)
 • elektriske og magnetiske felt

 

Mekaniske miljøfaktorer:

 • innredning
 • ergonomi/funksjon
 • utforming

 

Psykososiale miljøfaktorer:

 • (kontakt med andre mennesker)

 

Estetiske miljøfaktorer:

 • (det som oppfattes som vakkert og behagelig)

 

Om vi skulle sette opp en «formel» for innemiljø, blir den satt opp noe slik som dette:

Termiske + Atmosfæriske + Akustiske + Aktiniske + Mekaniske miljøfaktorer = Inneklima

Inneklima + Psykososiale miljøfaktorer + Estetiske miljøfaktorer = Innemiljø

 

 

Kilde: Miljø og vedlikeholdsfag

 • Kjell Bård Danielsen
 • Geir Smolan