Tariffavtaler

Som rengjøringsbyrå tilbyr vi lønn satt etter tariff. Dette gjør at alle som jobber som renholder i Stjern Renhold Service får lønn etter de satser som er gitt.

 

Dette mener NHO om tariffavtaler:

  • En tariffavtale skal ikke ha en ulempe i forhold til konkurransemessige årsaker.
  • Større lokal avtalefrihet, men ikke lokal streikerett.
  • Det ligger større styrke i bransjevise tariffavtaler.
  • Pensjon skal ikke være en del av tariffavtalen.

Her kan du lese mer om tariffavtaler

 

Ønsker du jobb som renholder?

Vi jobber stadig for å bli et større rengjøringsbyrå, og i takt med vekst vil dette medføre at vi trenger flere renholdere både fast og deltid / tilkalling.

Les mer om renhold jobb her