Hva er grunnlaget for virksomheter?

Hvordan planlegge bygninger med et godt inneklima?

 

Hvilke valg vi tar under planleggingen når vi skal bygge nye hus eller bygge om gamle hus, har mye å si for hvordan innemiljøet i bygningen blir. Det er mange ting å ta hensyn til, og det kan virke overveldende. Her får du derimot en enkel oversikt over hva som er viktig å tenke på og hvorfor.

 

Drifttekniske rom

Nødvendige rom for drift og vedlikehold må tidlig planlegges og dimensjoneres. Disse rommene er nemlig nødvendig for at driftpersonalet skal kunne sørge for godt inneklima i driftsperioden. Noen eksempler på hva som kan være nødvendig er kontorplass til driftslederen, verkstedplass til driftsoperatørene, garderobe og dusj til driftpersonalet, renholdsentral med lager for forbruksmateriell og vaskerom med gulvsluk og opplegg for vann og strøm til vaskemaskiner.

 

Materialer og konstruksjoner

Valg av riktige materialer og konstruksjoner er en viktig del av planleggingen. Velg materialer med lav avsondring (emisjon), såkalte lav-olf-materialer. Bruk gjerne kataloger og inneklimaveiledere som opplyser om avsondringen fra forskjellige bygningsmaterialer.

Støvdepoter bør unngås når man bygger. Et eksempel på støvdepoter er vannrette flater, altså flater som samler støv. En nedforet himling med åpninger kan også samle mye støv som blir virvlet opp. Støvdepoter gir dårlig inneklima og kan virke skadelig på mennesker.

 

Ventilasjon

Luften er som kjent en viktig faktor når det gjelder inneklima. For å spare energi er moderne bygninger blitt tettere, men det er ikke bestandig at det blir tilført bedre ventilasjon med bedre luft av den grunn.

Det er viktig at ventilasjonskanaler ikke har noe løst støv når de installeres. Det skal være mulig å få til å rengjøre ventilasjonskanalene innvendig. Under driftsperioden må ventilasjonskanalene rengjøres regelmessig slik at ventilasjonen ikke skal være med på å forurense innemiljøet.

 

Innganger

Det er viktig å legge forholdene til rette også utenfor bygningen. Pass på at forholdene er slik at støv og smuss utenfra ikke blir trukket ukontrollert inn i bygningen. Fast dekke er det beste, gjerne oppvarmet, slik at vi slipper sandstrøing. Rister med riktige dimensjoner med gruve under, samt bruk av matter, kan stoppe smusset i inngangspartiet. Matter i heiser stopper i stor grad at smuss spres videre i bygningen.

 

Temperatur og fuktighet

Bli kjent med klimaet rundt der det skal bygges. Klimaet er nemlig viktig å ta hensyn til når bygningskroppen skal utformes. Nedbør og slagregn skal ikke komme inn i bygget og skape fuktskader. Vindforholdene må tas hensyn til med tanke på trekk og ventilasjon. Tak, vegger, vinduer og dører må konstrueres slik at de holder fuktighet og kulde ute om vinteren, i tillegg til å hindre overoppheting av lokalene om sommeren. Plasser bygningen riktig i forhold til terreng, og velg riktige materialer og konstruksjoner.

Husk at et skråtak bør ha et fall på 40 grader. Går man derimot for flate tak må varmekablene legges i nedløpsrørene. Varmekabler er viktig for at man ikke skal risikere at nedløpsrørene fryser når det er kaldt.

 

Støy

Flystøy, trafikkstøy, jernbane og støy fra industri, forsamlingslokaler, restauranter og utesteder er alle støykilder som kan påvirke innemiljøet. For å beskytte oss mot plagsom støy utenfra som kan forstyrre nattesøvnen og gå oss på nervene, er det flere ting man kan gjøre. Man kan passe på å bygge i en tilstrekkelig avstand fra støyet, bruke voller, støyskjermer, tett beplanting eller fasadeisolering. Tunge materialer som murstein, betong og stål gir lydisolering. Ekstra glass i vinduene reduserer også støy.

Det er også en del støykilder inne i bygninger. Ventilasjonsanlegg, maskiner, apparater, kopieringsmaskiner, datamaskiner, telefoner, kjøleskap, frysere, oppvaskmaskiner, radio og fjernsyn, for å nevne noen. Ventilasjonskanalene bør derfor være runde og glatte, og det bør monteres lydfeller med jevne mellomrom for å redusere lydnivået.

 

Stråling:

Vi blir hele tiden utsatt for bakgrunnsstråling, det vil si stråling fra naturlige kilder som f.eks. radioaktive atomer i verdensrommet, berggrunnen, jordsmonnet og luften.

Radon i berggrunnen er dessverre en vanlig kilde til en radioaktiv stråling som er kreftfremkallende. God tetning mot fukt fra berggrunnen sammen med ventilasjon kan begrense problemet. Det aller beste er å ikke bygge bygninger over en berggrunn som avgir radon.

 

Lys

Riktig belysning er viktig for innemiljøet, både for helsen og trivselen sin del. Det er anbefalt å ha gode lysforhold, med både elektrisk lys og dagslys der mennesker oppholder seg over lengre tid. Når det gjelder elektrisk lys er sparepærer å anbefale.

 

Til slutt er det viktig å huske at det også er lønnsomt å bygge sunt. Menneske som gjør bygningsarbeidet, får et bedre inneklima og arbeider mer effektivt. Når bygget er ferdig vil menneske som bruker bygget trives bedre, få mindre fravær og jobbe mer effektivt. I tillegg vil sluttbrukeren spare energi og redusere kostnader til avfallsbehandling og utslipp i det ferdige bygget.
Kilde: Kjell Bård Danielsen  og Geir Smoland (2007), Renhold helse, Oslo: Yrkeslitteratur as