Forside for forsøk

Forsøk #1 – Test av Vanish Oxi Action på hårfarge flekk

Test av Vanish OxiAction                                           Eline Berre og Kolbjørn Stjern 24.10.2015

 

Hensikt:

Hensikten med dette forøket er å finne ut hvor effektiv Vanish OxiAction egentlig er mot eldre hårfargeflekker på hvit håndduk. Håndduket er allerede vasket i vaskemaskin på 60 grader tidligere.

 

Teori:

Vi er informert om at Vanish OxiAction skal være effektiv mot vanskelige flekker på tekstiler.

 

Hypotese:

At flekken blir mindre synlig ved første behandling.

 

Utstyr:

  • En liten hvit håndduk av 100% bomull, med flekker fra hårfarge.
  • Vanish OxiAction
  • Skuresvamp

 

Metode:

  • Vi legger vekt på èn enkelt flekk på håndduken (venstre hjørnet).
  • Legger håndduken på en flate.
  • Spruter på Vanish OxiAction. (klokka 16.16)
  • Skrubber forsiktig med bløtsiden av en skuresvamp
  • Lar det virke i 5 minutter
  • Etter 10 minutter vaskes håndduken på 40 grader, vanlig dagligvask.
  • Etter vask observerer vi om flekken har blitt mindre synlig i forhold til en nesten identisk flekk som ikke er sprayet på.

 

vanish-1

Slik ser håndduken ut før forsøket settes i gang.

 

Håndduk med hårfarge flekk

Det er flekken i venstre hjørne som skal behandles. På den måten er det lettere å sammenlikne med flekken like ved til høyre.

 

Håndduk med flekker og Vanish Ocy Action

Det ble sprayet rikelig på flekken før vi gnidde forsiktig over med bløtsiden av en skuresvamp.

 

vanish-4

Slik ser flekken ut etter den ble tatt ut av vaskemaskinen.

Resultater og observasjoner:

Vi sprutet Vanish OxiAction på en flekk i venstre hjørne på håndduken kl. 16.16. Deretter skrubbet vi forsiktig med bløtsiden av en skuresvamp. 5 minutter etter å ha tatt på Vanish OxiAction, ser vi ingen tegn til bleking av flekken. Etter 10 minutter tas håndduken i vaskemaskinen og vasker den på 40 grader(dagligvask).

Etter vask vises ingen forskjell på flekken.

 

Drøfting og feilkilder:

En feilkilde kan være å spraye på for lite av produktet, noe som kan føre til at flekkene ikke forsvinner.

 

En annen feilkilde kan være å ha på produktet for lenge. Det står på Vanish sine sider at produktet skal være på i maks 5 minutter. Det er usikkert om det å ha på produktet for lenge vil påvirke resultatet. Det å ha på produktet i for kort tid, kan også være en feilkilde, da stoffet kanskje ikke får virke lenge nok.

 

Det at man ikke skrubber bra nok, selv om det skal skrubbes forsiktig, kan også være en feilkilde som gjør at ønsket resultat ikke oppnås.

 

Det er ofte vanskelig å få fjernet flekker som har vært utsatt for høyere varme enn 40 grader. Håndduken i dette forsøket har tidligere blitt vasket på 60 grader, og dette kan ha påvirket resultatet.

 

Konklusjon:

Vanish Oxi Action hadde ingen effekt på hårfarge-flekken på håndduken etter første behandling.