Krav man bør stille til rengjøringsvogner

Klargjøre servicevogner før bruk

 

 

I denne artikkelen får du gode forslag til hvordan du kan klargjøre servicevogna før bruk. Hvor bør man plassere tekstilene, rengjøringsmidlene og rengjøringsutstyret?

Det aller viktigste er å forberede vogna slik at man lett får til klart skille mellom rent og skittent under rengjøringen. Det skal også være lett å komme til de tekstilene og utstyret man bruker mest. Husk at vogna skal være representativ. Man må derfor forberede vogna slik at det blir lett å holde god orden.

 

Tekstiler
Rene tekstiler skal lastes i tekstillageret på servicevogna. Husk at rene tekstiler skal ikke komme i kontakt med skittent utstyr under renholdet. De tekstilene vi bruker mest bør lastes opp i vogna i riktig arbeidshøyde. Brukte tekstiler samles i en egen vogn eller sekketralle.

 

Rekvisita
Det er viktig å laste såper, sjampo og papirartikler slik at de ikke blir tilsølt under rengjøringen.

Vogner med skuffer gjør det hensiktsmessig å plassere baderomsrekvista i en skuff og papirrekvisita i en annen. Har ikke vogna skuffer er det å sortere rekvisita i redskapskasser av plast et godt alternativ. Plasser kassene øverst på vogna.

Toalettpapir kan plasseres i en plastpose som vi henger på vogna eller i nederste hylle sammen med tekstilene.

 

Kluter
Rene kluter kan plasseres i en kurv eller bøtte på bøttepodiet. Brukte kluter må samles i et vaskenett eller i en tett plaspose.

 

Bøtter
Bruk blå bøtte til rene kluter og rød bøtte til skitne kluter. Blått betyr nemlig rent og rødt betyr skittent i følge fargemerkingen for hygiene.  

 

Mopper
Rene mopper kan plasseres i en plastpose eller kurv. Skitne mopper må samles slik at man unngår søl. De kan for eksempel plasseres i en kasse eller i en tett plastpose.

 

Småredskaper
Småredskaper som kan skape søl må oppbevares i en tett beholder som henges på bøttepodiet.

 

Rengjøringsmidler
Rengjøringsmidler putter vi i en dynkeflaske eller en pumpekanne. Rengjøringsmidlene som vi bruker mest bør være lette å få tak i under rengjøringen.

 

Les også: 

 

Kilde: Else Liv Hagesæther og Kjell Bård Danielsen (2003), Renhold – Metoder, utstyr, maskiner, Oslo: Yrkeslitteratur as

Krav man bør stille til rengjøringsvogner

Krav man bør stille til servicevogner

 

 

Servicevogner er arbeidsvogner som brukes til blant annet hoteller, lufthavner og butikker. Her skal det være plass til både renholdsutstyr, tekstiler, sanitærutstyr og diverse papirartikler. Men hvilke krav bør man stille til servicevogna? I denne artikkelen får du kunnskap av hva du bør vite før du går til innkjøp av servicevogner.

 

Utseende
En servicevogn er jo synlig for alle som går forbi. Servicevogna bør derfor ha en representativt utseende. Det skal være mulig å holde god orden på utstyret, slik at forbipasserende får et godt inntrykk. Servicevogna bør også kunne skjule/dekke til tekstiler og utstyr.

 

Størrelse
Servicevogner er større enn vanlige rengjøringsvogner. Hvor stor rengjøringsvogn man bør kjøpe avhenger av hvor store korrioder man skal vaske i og hvordan de er utformet.

 

Høyde
Det er viktig at vogna ikke er for høy. Belastningen vil dermed bli for stor når man må skal løfte tunge ting fra vogna fordi man må å løfte armene for høyt.  

 

Overflate
Overflaten i servicevogna bør være av et materiale som ikke skaller av om man skulle støte borti noe og være lett å rengjøre/holde ren.

 

Vognstabilitet
Selv ved stor belastning bør vognstabiliteten på vogna være god.

 

Hjul
Hjulene bør være store (150-300 mm i diameter). De bør også trille lett og være lette å styre på alle typer gulv, også teppegulv. Hvor mange faste og bevegelige hjul man ønsker må vurderes. 2 faste hjul gjør det enklere å kjøre, men mer strevsomt å snu. Fire bevegelige hjul gjør det enklere å snu, men vanskeligere å kjøre rett frem med vogna.

 

Fenderlist
Fenderlista skal hindre skade på innredning og inventar. Den bør gå rundt hele ytterkanten på vogna.

 

Ramme
Rammen skal i tillegg til å være en ramme også fungere som en kjørehåndtak.

 

Innredning
Innredningen skal gjøre det lett å skille rent og skittent utstyr. Vogna bør ha en egen skuffe til baderomsartikler og papirrekvisita. Det må også være et eget bøttepodium eller en hylle med plass til pumpekanner/sprayflasker og to kurver eller bøtter for henholdsvis rent og skittent tøy.

 

Avfallsstativ
Et regulerbart avfallsstativ eller et stativ som passe til standardiserte avfallsekker (60-100 liter) er et must. Avfallssekken skal kunne festes til stativet med ramme eller klemmer og hvile mot bunnen av vogna.

 

Askebeholder
Askebeholderen skal ha lokk, være av brannsikkert materiale og være lett å rengjøre. Den skal henge rett når man henger den over kanten på bøttepodiet eller lignende.

 

Feste for langskaftet utstyr
Festet for langskaftet utstyr skal passe til skaft med mange forskjellige tykkelser og være gummiert.

 

Kroker
Krokene skal være så store at utstyr ikke faller av ved transport.

 

Les også: 

 

 

Kilde: Else Liv Hagesæther og Kjell Bård Danielsen (2003), Renhold – Metoder, utstyr, maskiner, Oslo: Yrkeslitteratur as

Krav man bør stille til rengjøringsvogner

Klargjøre rengjøringsvogner før bruk

 

Her skal vi ta for oss hvordan man kan klargjøre rengjøringsvogna før bruk. Vi skal først ta for oss generelt, altså noe alle bør følge. Etterpå får du et forslag til hvordan du kan sortere og plassere utstyret som ofte brukes til regelmessig renhold.

 

Generelt
Når man klargjør vogna er det viktig å klargjøre slik at det under arbeidet blir lett å holde rent og urent adskilt. Man må også sortere slik at man lett kommer til det utstyret og de redskapene man bruker mest. Det skal i tillegg være lett å holde orden i rengjøringsvogna under vaskingen. Sist, men ikke minst, skal man alltid laste det tyngste utstyret nederst og det letteste øverst.

 

Kluter
Rene kluter plasseres i en blå bøtte. Skitne kluter puttes i en rød bøtte under rengjøringen. Blått betyr nemlig rent og rødt betyr skittent i følge fargemerkingen for hygiene.

 

Mopper
Rene mopper kan plasseres i en stor rekvisitakurv som heges nederst i vogna. Skill tørre og våte mopper. Våte mopper kan legges i en plastpose for å unngå at de tørker ut. Brukte mopper kan puttes i en rød bakke eller en tett plastpose i bunnen av vogna, under bøttepodiet.

 

Småredskaper
Småredskaper kan oppbevares i en liten beholder på bøttepodiet eller på en rekvisitakurv. Bruk en tett beholder for å unngå søl dersom redskapene drypper.

 

Rengjøringsmidler
Rengjøringsmidler blandes ferdig før rengjøringen og kan pumpekannene eller dynkeflaskene kan puttes i en rekvisitakurv nær håndtaket.

 

Sanitærartikler
Toalettpapir, såpe og tørkepapir som skal fylles etter på toalettene må plasseres slik at de ikke før noe søl på seg under rengjøringen. Man kan plassere sanitærartikler i en uttrekkbar bakke under bøttepodiet.

 

Les også: 

 

 

Kilde: Else Liv Hagesæther og Kjell Bård Danielsen (2003), Renhold – Metoder, utstyr, maskiner, Oslo: Yrkeslitteratur as

Krav man bør stille til rengjøringsvogner

Krav man bør stille til rengjøringsvogner

 

 

Ved regelmessig rengjøring kan det være aktuelt med en rengjøringsvogn til å transportere redskaper og utstyr. Hvor man skal jobbe og hvor mye utstyr som trenger å transporteres bestemmer hvilken, og hvor stor, vogntype man skal velge.

Uansett formål og vogntype er det likevel noen generelle krav man bør stille før man kjøper en rengjøringsvogn.

 

Utseende
Utseende til vogna bør være både representativt og slik at det er lett å holde orden under arbeidet. Det hjelper lite om vogna er pen å se på når man kjøper den om det lett bare blir rot i vogna.

 

Overflatene
Overflatene i vogna må være lett å holde rene. I tillegg må overflatene tåle:

  • Støt uten å bli ødelagt
  • Kontakt med forskjellige rengjøringsmidler
  • Skylling med varmt vann på minst 60 grader.

 

Høyder
Det må være mulig å regulere høyden på blant annet bøttepodium og rekvisitakurver slik at vogna passer til folk i alle ulike høyder.

 

Vognstabilitet
Vogna må kunne være stabil selv om den er tungt lastet.

 

Hjul
Hjulene må ikke være for små (100-150 mm i diameter). Hjulene må også være bevegelige, gjøre vogna lett å styre og lette å kjøre med på ulike gulvtyper. Til slutt er det viktig at minst to av hjulene kan låses når vogna skal stå rolig.

 

Fenderlist
Fenderlisten skal gå rundt hele ytterkanten av vogna og beskytte mot skader på innredning og inventar.

 

Håndtak
Håndtakene skal gi et godt grep. De bør være utformet slik at man kan ha en rekvistakurv plassert under håndtaket. For å unngå kontakt med nikkelholdig metall må håndtaket være belagt med et materiale som hindrer dette.

 

Bøtter
Bøttene man bruker i rengjøringsvogna må være lette å rengjøre, passe til bøttepodiet og tåle ulike rengjøringsmidler. Det er også smart å ha ulik farge på bøttene, etter hvilket bruksområde de skal ha. Skal man rengjøre på spesielle områder må bøttene tåle desinfeksjon med varme eller kjemiske midler.

 

Bakker/beholdere
Bakkene, eller beholderne, må være lette å rengjøre og tåle forksjellige rengjøringsmidler. Ettersom hvilket bruksområde bakkene skal ha, bør de ha en størrelse som passer til formålet.

 

Rekvisitakurver
Rekvistakurvene skal henge mest mulig rett når festet til vognrammen. De bør også ha ulik størrelse tilpasset bruksområdet.

 

Avfallstativ
Stativet for avfall skal enten være regulerbart eller passe til standariserte mål på søppelsekker (60-100 liter). De skal kunne festes til stativet ved hjelp av en ramme eller klemme. Når avfallsposene er fulle bør det være slik at de hviler mot bakken/bunnen. Hvor mye man skal kildesortere bestemmer hvor mange sekker og stativer man trenger.

 

Askebeholder
Askebeholderen skal være av brannsikkert materiale, ha lokk og være lett å rengjøre. Den skal henge rett når den henges på kanten av bøttepodiet, en kurv e.l.

 

Feste for skaft
Feste for skaft skal ha et sikkert grep, være gummiert og passe til lange skaft med forskjellige tykkelser.

 

Feste for feiekost og brett
Festet for feiekost og brett bør være supplert med en liten ramme under vognrammen. Dette er for å gi en stabil transport.

 

Kroker
Krokene må være såpass store at hengende utstyr ikke faller av under transport.

 

Les også: 

 

Kilde: Else Liv Hagesæther og Kjell Bård Danielsen (2003), Renhold – Metoder, utstyr, maskiner, Oslo: Yrkeslitteratur as