Datablad om ozon (O3)

 

Om du er i gang med å benytte deg av en ozongenerator, er det viktig at du leser over databladet først!

Navn:

Ozon (O3) aktivt oksygen, ionisert oksygen

 

Utseende:

Klar til blåaktig gass

 

Lukt:

Mild lukt av renhet. Minner mye om klor

 

Luktgrense: 

0,015-0,02 ppm. Viktig å vite at luktesansen svekkes etter kort tid ved eksponering av noe høyere konsentrasjoner. Om det er misstanke om at skadelige mengder av ozon er blitt inhalert, skal pasienten være under observasjon i 24 timer uten noe form for aktivitet. Dette på grunn av latenstiden for lungeødem.

 

Administrativ norm:

0,1 ppm (0,2 mg/m3) Normen kan overskrides med 200% i korte intervaller på maks 15 min: 0,3 ppm (0,6 mg/m3).

 

Naturlige forekomster:

Ozonlaget, torden og lyn.

 

Produksjonsmetoder:

Elektronisk korona utladning – oksygenet føres inn i et utladningsfelt med høy spenning.

 

Produsenter:

Ozongeneratorer, utstyr som kopimaskiner, sveiseutstyr osv.

 

Kommersiell bruk:

Bleking, desinfeksjon og luktreduksjon.

 

Stabilitet:

I gassfase er halveringstid 30 min – 2 timer ved romtemperatur. Oppløst i rent vann er halveringstid på 10 – 30 min ved romtemperatur. Oppløst i destillert vann er halveringstid opp til 4 timer.

 

Inkompatibilitet:

Materialer som inneholder oksygen vil oksidere.

 

Ozon og helse

Generelt:

Ozon er en meget giftig gass ved høyere konsentrasjoner. Pass derfor på å benytte riktig beskyttelse som maske med aktivt kullfilter. Selv lavere konsentrasjoner over lengre tid kan gi hodepine, irritert hud, irriterte øyne og slimhinne samt svekkelse av forsvar mot infeksjoner.

 

Hudkontakt:

Ved større konsentrasjoner vil huden begynne å klø.

 

Øyekontakt:

Rennende øyne ved større konsentrasjoner (fra 0,5 ppm og opp).

 

Inhalering:

 • Harmløs ved konsentrasjon opp til 0,1 ppm
 • 0,1 – 0,3 ppm er harmløs til maks 15 min innånding
 • 0,6 ppm bør ikke inhaleres
 • Innånding fra 0,6 ppm og opp vil forårsake hoste og at lungeceller som brenner.
 • Der det er risiko for ozoneksponering skal alle med hjerte eller lungeproblemer holde seg unna.

 

Giftinformasjonsentralen: Telefon 22 59 13 00

 

 

 

Navn og begreper innen kjemi

Navn og begreper innen kjemi

 

For å kunne forstå den kjemien som er i renholdprodukter, er det viktig med litt grunnkunnskaper. I denne artikkelen skal vi derfor på en enkel måte ta for oss ulike navn og begreper i kjemien.

 

Atomer og grunnstoffer
Atomene er den minste byggesteinen i kjemien. Grunnstoffer består kun av en sort atomer. Det finnes over 100 ulike grunnstoffer, og absolutt alt i hele universet er bygd opp av dem. 89 av grunnstoffene er det som kalles stabile grunnstoffer. Ustabile grunnstoffer sender ut radioaktiv stråling og brytes på grunn av dette ned til andre grunnstoffer. Et eksempel er uran som brytes ned til bly.

 

Mindre atomer
Et grunnstoff har kun en sort atomer. Atomene kan derimot deles inn i mindre grupper: Protoner, nøytroner og elektroner. Se for deg at atomene har en kjerne bestående av nøytroner og protoner. Rundt denne kjernen går elektroner i en bane rundt, slik som planetene går rundt sola. Elektronene har negativ elektrisk ladning, mens protonene har positiv elektrisk ladning. Ladningene er like sterke. Et atom må ha like mange positive som negative ladninger for at det skal være et nøytralt atom. Nøytronene er elektrisk nøytrale.

 

Ioner
Atom som ikke er nøytralt kalles et ion. Ioner er altså elektrisk ladd, enten positivt eller negativt. En overvekt av elektroner vil føre til at ionet blir negativt ladd, mens overvekt av protoner vil gi en positivt ladd ion.

Frie ioner kan vanligvis bare oppløses i vann. Ioner spiller en stor rolle i hverdagen, spesielt under renhold.

 

Molekyler
Molekyler er bygd opp atomer. Atomene er altså byggesteinene i et molekyl. Ved å sette sammen atomer får man molekyler med andre egenskaper enn de grunnstoffene som er satt sammen.

Et molekyl er det samme som en kjemisk forbindelse. Et kjemisk stoff har man når man har såpass stor mengde av et stoff at man kan bruke det i praksis eller undersøke det.

 

Kjemiske bindinger
Bindinger med strenge regler for oppbyggelse er det som kobler sammen atomene. Kjemiske bindinger finnes i flere typer med ulik styrke. De viktigste typene er normalbindinger og ionebindinger.

Normalbindinger er den vanligste typen. De oppstår når atomene deler de elektronene rundt kjernen og dermed lager en slags fellessky av elektroner. For å forstå dette bedre kan man tenke seg at atomene i grunnstoffene har fra null til seks armer de kan binde seg sammen med. Ingen arm kan være ledig, da dette skaper ubalanse i antall protoner og elektroner. Ubalanse vil føre til at molekylet blir et ion.

Ionbindinger oppstår på grunn av tiltrekningen som ulikt ladede ioner har på hverandre. Et stoff med ioner som har motsatt ladning kalles salt. Et eksempel på dette er NaCI, altså natrium. Natrium er egentlig et metall. Rene metaller har ingen såkalte armer. En regelmessig struktur av atomkjerner med elektroner deles/svømmer fritt mellom kjernene. Det er på grunn av dette at metaller leder strøm såpass godt. Mister natriumatomet et elektron vil atomet få en positiv ladning og løses opp i vann.

La oss ta et eksempel i forhold til renhold. Klor er en gass. Klorgassen har formelen Cl2, noe som er den stabile strukturen. Atomet har en arm og vil dermed binde seg til et annet kloratom som såklart også har en arm.

 

Syrer, baser og pH-begrepet
pH-begrepet er sentralt innen renhold. pH-verdien forteller nemlig om væske vi bruker er sur eller basisk. Et surt stoff har evnen til å avgi H+ ioner når det løses opp i vann. Et basisk stoff kan ta opp denne typen ioner. Egenskapene til en syre kan med andre ord ikke komme til nytte uten vann.

pH-skalaen går fra 0 til 14. 0 er det sureste og 14 det mest basiske. Egenskapene til en væske er i høy grad bestemt av pH-verdien. Vær obs på at både sterke basiske og sure stoffer er etsende og kan ødelegge hud og øyne faretruende fort.

Her er noen eksempler på pH-verdien på enkelte stoffer:

 • Saltsyre, svovelsyre, salpetersyre = pH 0
 • Sitronsyre og eddik = pH 3
 • Mineralvann og brus = pH 4
 • Rent vann = pH 7
 • Ammoniakk = pH mellom 10 og 11
 • Kalkvann = pH 12
 • Klor = pH 12-13
 • Natriumhydroksid og natronlut = pH 14

 

Les også:

 

Kilde:
Else Liv Hagesæter og Geir Smoland (2002), Renhold Kjemi og Økologi, Oslo: Yrkeslitteratur as

Renhold og kjemi

Kjemi og renhold

 

Hva er kjemi?
Vitenskapen om grunnstoffene, hvordan de bygger opp større enheter og hvordan atomer og molekyler reagerer med hverandre er det som kalles kjemi.

 

Renhold og kjemi
Når man rengjør bruker man i stor grad kjemi i praksis. Vi bruker nemlig kjemiske midler som er sammensatt av en lang rekke med stoffer. Når vi rengjør er det kjemiske reaksjoner som skjer på flatene hvor vi bruker rengjøringsmidler. Vi kan fort merke hva som er effektivt på hvilke type smuss og hvilke midler som er nødvendige for å få det rent.

 

Negative virkninger
En del kjemikalier skal absolutt ikke blandes, deriblant klor og salmiakk. En blanding av disse vil skape svært farlige gasser. Kjemikalier kan også påvirke helsen i negativ retning. Snikende allergier og etsende midler er noen eksempler.

 

Hva skal man velge?
Vi bruker nesten alltid et eller flere kjemiske midler når vi skal rengjøre. Hvilke midler som skal brukes må bestemmes ut i fra blant annet økonomi, hva slags tilsmussing vi skal få bort, hva underlaget tåler, sikkerhet, helse og ønsket resultat. Les mer om hvordan man rengjør best mulig her. 

 

Miljøvennlige produkter?
Det blir mer og mer fokus på miljøvennlige produkter, noe som utelukkende blir sett på som positivt. Men det er viktig å huske at naturen også gir oss en rekke stoffer som er allergifremkallende, kreftfarlige, helsefarlige og giftige. Man bør derfor alltid gjøre sin egen research på alle produkter, selv om de er miljøvennlige. Det er heller ikke noen vits i å bruke naturprodukter som rett og slett ikke fungerer bra og effektivt.

 

Kilde:
Else Liv Hagesæter og Geir Smoland (2002), Renhold Kjemi og Økologi, Oslo: Yrkeslitteratur as

Slik blir du kvitt veggedyr effektivt

 

Veggedyr er kjent for å ha bygget opp en høy restanse for de fleste kjemikalier og er derfor blitt meget vanskelig å bli kvitt når de først har kolonisert seg.

 

Det er likevel svakheter hos veggedyr som vi kan benytte oss av for å ta knekken på de en gang for alle.

 

Temperaturendring 

Det ble tidlig kjent at kulde tar knekken på dyrene, men nå er det ved flere anledninger bevist at veggedyr også kan overleve temperatur ned mot -20 grader C. Det er derfor viktig å kombinere med høy varme for så å senke temperaturen så fort som det lar seg gjøre.

 

Ozon (O3)

Med høy nok konsentrasjon av Ozon, vil alt av bakterier, sopp og andre mikroorganismer dø. Ved denne type sterilisering av rommet, vil også veggedyr dø relativt fort.

 

 

Kombiner temperaturendring, CO2 generator og O3 for best resultat

Om du velger å ta for deg utrydding av skadedyrene selv, anbefaler vi at du starter med å kjøle ned rommet til en så lav temperatur som det lar seg gjøre. Etter en par timer slår du på CO2 generator midt i rommet og slår på høy varme med en (bygg og anlegg varmer) samtidig som du slår på Ozon maskinen.

Det er viktig at du ikke har lufting på rommet. Ventiler i vegg og vindu må lukkes og glipper rundt dør må tettes med tape.

Akkurat hvor lenge O3 maskinen skal stå på er avhengig av volumet av rommet og type Ozon maskin. Denne informasjonen får du hos de du kjøper produktet av eller eventuelt leier av.

 

Ikke bare vil veggedyr bli utsatt, men sengemidd vil også dele den samme skjebne slik at du kan trygt legge deg med ren samvittighet!

Merk: O3 er giftig også for menneske og skal derfor ikke eksponeres for denne gassen. Fra O3 maskinen blir slått av, tar det rundt 30 min til all O3 omdannes til O2.

 

I denne videoen får du se en test der de setter veggedyr på prøve med O3

 

 

 

Får du ikke renset sofaen helt ren?

 

Er det slik at sofaen fortsatt ikke ser like ren og frisk ut som du skulle ønske? Det kan være flere grunner til dette, men ofte er det en grunn som ofte går igjen til de aller fleste av oss.

 

Øverste del på sofa (nakkestøtte) og armstøtte ser ikke ut til å være helt ren.

Grunnen til dette kan rett og slett være olje (fettlag) som vi naturlig skiller ut av kroppen vår. Over tid trekker dette ned i tekstilet med døde hud celler fra kroppen vår og ligger som en hinne og avviser vannet som blir påført for å rense. Det kan minne noe om talg når du tar en nærmere titt.

 

Hva kan gjøres?

 • Dette er vel den milde form for fjerning av fettflekker og kanskje er det alt du trenger å gjøre for at flekken forsvinner. Smør litt Zalo på flekken og la den virke i ca 2-3 min før du fukter en mikrofiberklut i lunkent vann og trykker forsiktig flere ganger på flekken. Skyll kluten regelmessig slik at du får opp alle rester av Zalo fra flekken.
 • Denne metoden er noe mer effektiv og kan hjelpe hvis Zalo ikke var godt nok. Bland 40 grader C. vann og salmiakk ca 50/50. Dynk en mikrofiber klut i blandingen og gni ømfintlig der hvor fettlaget har trukket inn. Rens så over med rent vann til du er sikker på at det ikke ligger igjen noe salmiakk i tekstilet. Forsikre deg at sofaen tåler dette på en usjenert plass før du begynner.
 • Et annet tips som også er meget effektivt er å legger over trekkpapir på stedene som har fett flekker og legg varmt strykejern over papiret. Da vil fettet trekke ut av stoffet i sofaen og inn i papiret. Bare pass på at strykejernet ikke er for varmt eller at du lar det varme på ett sted for lenge.

 

Andre produkter for rens av sofa:

Vanish OxiAction PowerSpray Sofa & Tepper: Vi har ikke testet ut denne sprayen selv, men er kjent med deres produkter og vet at de pleier å vise til gode resultater. Bare pass på å teste produktet på et mindre synlig sted slik at du vet at det ikke blir noe fargeforskjeller.

Sterling Tekstil rens: En mild tekstilrens for rens av møbeltekstiler, gardiner, barnevogn osv.

Karcher CarpetPro flekkfjerner (RM 769): Dette er middelet vi bruker for det meste på vanskelige flekker. Middelet er ikke like godt egnet på fett som salmiakk, men egner seg utrolig godt på flekker som blekk, tusjflekker, te, skokrem, lim etc. fra løsemiddelbestandige flater.

 

Ønsker du å leie tepperenser og annet utstyr er det bare å kontakte Stjern Renhold Service AS på tlf: 48 15 47 66

Les mer om leie av tepperenser her

 

 

Vanish OxiAction Info

 

Pass på:

 • Kan forårsake alvorlig øye irritasjon
 • Ved sensitiv hud, anbefales hansker
 • Prøv produktet på et usjenert sted først for å forsikre at det ikke blir fargeforskjeller

 

Ved uhell:

 • Ved kontakt med øyne må de skylles i flere minutter.
 • Ved svelg, kontakt lege

 

Bruksområder:

 • Flekker på klær
 • Flekker på pyntetekstiler
 • Flekkfjerning av sofa, tepper osv

 

Dosering:

 • Ferdig dosert i flaske

 

Innhold:

 • 5-15% oksygenbaserte blekemidler
 • 5-15% nonioniske tensider

 

Oppbevaring:

 • Unngå sollys
 • Utilgjengelig for barn

 

Produsent:

 • Vanish (tlf: 6711 59 30)
Materialegenskaper - harde materialer

Materialegenskaper – harde materialer

 

I denne artikkelen skal vi ta for oss egenskapene forskjellige flater har i forhold til renhold og vedlikhehold. I denne sammenheng er det en rekke ting som spiller inn:

Poretettheten
Åpne porer er både tyngre å rengjøre og har lettere for å feste til seg smuss. Tette porer på en overflate gir derimot et betraktelig lettere renhold.

Friksjon
Motstanden flaten gir når vi fører en mopp eller klut over den, er det vi her kaller friksjon. Flater med høy friksjon er enklere å rengjøre enn flater med lav friksjon.

Rengjøringsegenskaper
Hvilke rengjøringsegenskaper en flate har kan bestemmes av flere forskjellige faktorer:

 • Hvor lett smuss og flekker fester seg til overflaten og hvor enkelt det er å fjerne dem etterpå.
 • Hvor mye det vises at ting som smuss, vannskjoler og fingermerker setter seg på flaten.
 • Om flaten tåler vann eller ikke.
 • Hvilke rengjøringsmidler som flaten tåler og ikke tåler.

Kjemikalbestandighet
Flater som utsettes for en bestemt type tilsmussing må også tåle de kjemikalene som skal til for å fjerne denne typen smuss. Her er dusjkabinett et godt eksempel. Regelmessig rengjøring med sure midler er nemlig ofte nødvendig i et dusjkabinett for å fjerne blant annet kalk. Lim og fugematerialet i kabinettet bør dermed være både vannfaste og syrefaste. Lokaler med my tilsmussing av oljer og fett, er et annet eksempel. Slike overflater bør nemlig tåle blant annet sterke baser.

Varmebestandighet
Flater som det er nødvendig å vaske med varmt vann, må tåle varme.

 

Men hvilke materiealer er det som har og ikke har disse egenskapene? Her får du en kort oversikt over de vanligste materialene og lakktypene:

Sanitær, keramiske fliser og lignende
Poretetthet: Tett
Friksjon: Lav
Rengjøringsegenskaper: Bra
Kjemikaliebestandighet: Ofte bra
Varmebestandighet: Ofte bra

Trevirke og kork
Poretetthet: Åpen
Friksjon: Relativt lav
Rengjøringsegenskaper: Relativt god
Kjemikaliebestandighet: Ømfintlig for baser
Varmebestandighet: Relativt god

Naturstein
Poretetthet: Tett
Friksjon: Varierer
Rengjøringsegenskaper: Bra
Kjemikaliebestandighet: Ømfintlig for syrer
Varmebestandighet: Bra

Betong, tegl, og terazzo
Poretetthet: Åpen
Friksjon: Høy
Rengjøringsegenskaper: Dårlig
Kjemikaliebestandighet: Ømfintlig for syrer
Varmebestandighet: Bra

Laminat, vinyl og syntegummi
Poretetthet: Tett
Friksjon: Lav
Rengjøringsegenskaper: Bra
Kjemikaliebestandighet: Tåler ikke løsemidler
Varmebestandighet: Varierer

Linoleum
Poretetthet: Tett
Friksjon: Lav
Rengjøringsegenskaper: Bra
Kjemikaliebestandighet: Ømfintlig for baser
Varmebestandighet: Bra

Naturgummi
Poretetthet: Tett
Friksjon: Realtivt lav
Rengjøringsegenskaper: Bra
Kjemikaliebestandighet: Tåler ikke løsemidler
Varmebestandighet: Raltivt bra

Alkydlakk
Poretetthet: Tett
Friksjon: Lav
Rengjøringsegenskaper: Bra
Kjemikaliebestandighet: Ømfintlig for baser
Varmebestandighet: Bra

Herdelakker
Poretetthet: Tett
Friksjon: Lav
Rengjøringsegenskaper: Bra
Kjemikaliebestandighet: Bra
Varmebestandighet: Bra

Lateksemulusjoner
Poretetthet: Tett
Friksjon: Relativt lav
Rengjøringsegenskaper: Relativt bra
Kjemikaliebestandighet: Bra
Varmebestandighet: Mykner ved oppvarming

 

Trykk på de forsjellige materialene for å lese mer om dem.
Trykk her for å lese mer om lakkerte flater.

 

 

 

Kilde: Else Liv Hagesæther (2002), Renhold – Harde materilaler, Oslo: Yrkeslitteratur as

Zalo Info

 

Pass på:

 • Zalo irriterer huden
 • Skaper alvorlig øyeirritasjon
 • Oppbevares utilgjengelig for barn

 

Ved uhell:

 • Ved kontakt med øyne må de skylles i flere minutter.
 • Ved hud irritasjon bør lege kontaktes

 

Bruksområder:

 • Fettfjerning på tekstil
 • Oppvask
 • Bilvask
 • Vindu
 • Speil

 

Dosering:

 • 2,5 ml pr. 5 liter vann

 

Innhold:

 • 15-30 Anioniske overflateaktive stoffer
 • 5-15% Ikke-ioniske overflateaktive stoffer
 • 3-5 % parfyme
 • Methylisothiazlinone (les om MI allergi)
 • Laurylamine
 • Dipropylene diamine
 • Benzisothiazolinone

 

Oppbevaring:

 • Unngå sollys

 

Produsent:

 • Lilleborg (tlf: 800 33 444)

Salmiakk Info

 

Pass på:

 • Ammoniakkløsning høyere enn 3% er etsende
 • Salmiakk er en tilsetning i flere renhold produkter
 • Salmiakk må aldri blandes med klorholdig veske
 • Salmiakk må aldri blandes med syreholdig veske
 • Salmiakk angriper kobber, aluminium, zink, sølv legeringer
 • Ved eksponering av disse metaller kan det dannes eksplosive gasser

 

Ved uhell:

 • Ved svelging skal munnen skylles og ikke fremkall brekning. Drikk melk i små slurker
 • Ved eksponering skal lege eller giftinformasjonssenteret tilkalles
 • Ved kontakt med øyne må de skylles i flere minutter.
 • Ved innånding av salmiakk kan lungene bli skadet, så pass på å ha god trekk

 

Bruksområder:

 • Avløp
 • Hvitevarer
 • Toalett
 • Vindu
 • Speil

 

Dosering:

 • Kjøkken, bad og vindu: 1:7
 • Tekstil flekkfjerning: 50/50

 

Innhold:

 • Ammoniakkløsning 5 – 10 %

 

Oppbevaring:

 • Unngå sollys
 • Ikke oppbevar salmiakk med matvarer
 • Temperatur mellom 5 og 30 grader C.

 

 

Viktig Info

Velkommen

Til å starte med ønsker vi å takke for at du tar deg tid til å gjøre deg kjent med bruken av maskinen slik at du får mest mulig ut av produktet.

For oss er det ikke om å gjøre å leie ut til så mange kunder som mulig, men heller gjøre det vi kan for å få så mange fornøyde kunder som over hodet mulig. Derfor har vi satt opp en side for akkurat deg som skal gi svar på det aller meste som du lurer på i forhold til bruken av en tepperense, hva du bør og ikke bør gjøre og ikke minst gi tips til optimalt bruk av en tepperenser.

Videoer til stor hjelp

Ved å ta en titt på de korte, men informative videoene får du raskt innblikk i bruken av tepperenseren.

Grunnleggende om bruken av tepperenseren (Puzzi 8/1 C)

Ved rens av madrass

Ved rens av bilseter

Ved rens av sofa

Ved rens av matter

 

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg rense hva som helst med denne tepperenseren?

Ja. Så lenge det ikke er noe skriv med møbelet eller teppet som tilsier annet, lar det seg fint gjøre. Det er uansett du som kunde som er ansvarlig for å forsikre deg om at det du skal rense tåler slik behandling. Er du usikker, bør du kontakte leverandør.

 

Får jeg bort lukt med tepperenser?

Om du bruker RM 760 tablettene som er egnet for denne maskinen, vil du få bort mye og kanskje all lukt som sitter i tekstilet, avhengig av luktkilde. Om det fortsatt er noe lukt igjen etter rens, anbefaler vi å tilsette BioFix. Dette er noe vi doserer og selger til kunder søm ønsker dette. 

 

Hvor mange rensetabletter trenger jeg?

Avhengig av hvor skittent det er kan du velge å ha i 1 eller 2 tabletter i en tank. En tank holder for ca 12 - 15m2 på teppe eller en enkel rens av sofa.

 

Er jeg nødt til å støvsuge før rens?

Du bør så absolutt støvsuge før rens for å få et optimalt resultat.

Hjelp oss å bli bedre

Er det noe du ikke har fått svar på eller er det noe vi burde ha utdypet, setter vi stor pris på tilbakemelding i kommentarfeltet.

Vi trenger konstruktiv kritikk for å vite hva vi bør fokusere på for å gjøre din totale opplevelse som leietaker så god som over hodet mulig.

 

Takk 🙂